نوشته‌ها

رزومه علمی و تخصصی علی شهابی

برای درخواست خلاصۀ فعالیت های دکتر علی شهابی و برقراری ارتباط سریع با ایشان ایمیل زیر پیشنهاد می شود:

Eng_shahabi@yahoo.com