نوشته‌ها

مصاحبه پدیده شهر با دکتر علی شهابی

دکتر علی شهابی عضو شورایاری محله گلستان از شورایارن حاضر در نشست منطقه ۲۲ بود. وی که عضو هیئت رئیسه گروه مشاوران و دبیر کارگروه آموزش و پژوهش ستاد هماهنگی شورایاری‌های شورای اسلامی شهر تهران است در ابتدا ضمن معرفی منطقه ۲۲ به تمجید از محله گلستان پرداخت. شهابی گفت: منطقه تقریبا ۱۳۰۰۰۰ نفر ساکن دارد که بیشتر جمعیت آن تحصیل کرده و جوانان مهاجر از مناطق یا شهرهای دیگر هستند. وی در خصوص محله گلستان نیز اظهار داشت: به عنوان شورایار نماینده بیش از ۱۳۰۰ نفر در محله هستم. شخصا هیچ مشکلی در منطقه ۲۲ و محله گلستان نمی بینم و فکر می کنم که اگر هم مشکلی باشد خیلی کمتر از بقیه مناطق است. چرا که با توجه به پویا بودن و زنده بودن شهر، مشکلات امروز ما دیگر مشکلات فردا نیستند. ما موقعیت های مشکل سازی داریم که باید درک، تعریف و حل شوند و اگر شورایاران بخواهند برای تمامی آنها پاسخ هایی بهینه وجود دارد. به طور مثال بر خلاف تصور یکی از نقاط مثبت محله گلستان این است که ۲۳ مدرسه دارد که این نشان می دهد ما از نظر آموزشی در رفاه هستیم.
تمام سعی ما اعمال طرح های قابل اجرا در محله ها است. شهابی ضمن تاکید بر لزوم عملکرد صحیح از سوی شورایاران به تلاش های خود در این زمینه اشاره کرد. وی در این خصوص گفت: در جلسات شورایاری محلات باید نیازسنجی به درستی صورت گیرد و خروجی جلسه ارائه راه حل موثر باشد نه اینکه صرفا به دوباره گویی ها و بیان نقاط ضعف بپردازیم و هیچ اقدام سازنده ای نداشته باشیم. وی سپس به معرفی اقدامات خود در این زمینه پرداخت.
شهابی در ابتدا از راه اندازی مرکز تعاملات محلی محلوند و محل یار و نیز ارتباطات تنگاتنگ با مردم گفت. همچنین او از اعمال پروژه هایی برای افزایش خدمت رسانی به منطقه گفت و در این خصوص خاطر نشان کرد: با ارتباطات فرا نهادی با سازمان های متفاوت کارهای زیربنایی و متمایزی می توان انجام داد از جمله اقداماتی که پیگیر آن هستیم ارتباط با معاونت علمی ریاست جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی است و قصد داریم خانه های کار آفرینی را برای خدمت رسانی بیشتر در بحث های علمی و فرهنگی درگیر کنیم. همانطور که می دانید نهاد ریاست جمهوری حدود نیم درصد از بودجه کل کشور را برای شرکت های دانش بنیان در نظر گرفته است. در حال حاضر ۳۵۴ محله و درگاه مستقیم دانش افزا داریم و در این فکر هستیم که در هر سرای محله فضایی را برای آموزش، مشاوره و حمایت از نخبگان محلی در نظر بگیریم. وی نکات مثبت این امر را افزایش اشتغال و خودباوری برای جوانان محله دانست.

www.padidehshahr.com - AliShahabi.com

شهابی در خصوص رفع مشکل آموزش و پرورش سایر محلات منطقه نیز به تلاش های صورت گرفته اشاره کرد و اظهار داشت: با آقای دکتر فانی وزیر محترم آموزش و پرورش جلسه ای داشته ایم تا ظرفیت های لازم پیاده شود. با توجه به نیازسنجی صورت گرفته در منطقه و لزوم افزایش مدارس در دیگر محلات قرار است در آینده ای نزدیک کارگروهی ذیصلاح را برای پیگیری بیشتر و برنامه ریزی شکل دهیم.
وی در ادامه از ارتباط خود با دانشگاه های برتر استان تهران سخن گفت و اظهار داشت: از آنجائیکه تمام سعی ما اعمال طرح های قابل اجرا در محله ها است لذا بحث طرح امکان سنجی کار و کسب در سراهای محلات را با اساتید دانشگاه شریف و آل طه شروع کرده ایم.
این استاد دانشگاه همچنین از تلاش ها برای تشکیل و مدیریت گروه هایی پویا در شبکه های اجتماعی یاد کرد و در این رابطه اظهار داشت: برای رونق فضای مجازی طرحی پنج سطحی به اجرا در خواهد آمد به نحوی که مسولان سازمان های مرتبط، شهرداران نواحی و مناطق در جمع شورایاران و نخبگان محلی حضور پیدا می کند و سطوح متمایزی از اتاق های فکر تشکیل و در نتیجه فرآیند تصمیم سازی تسهیل خواهد شد. وی نخبگان محلی را یکی از اصلی‌ترین و مهم‌ترین کنش‌گرانی خواند که برقراری ارتباط با آنان جزء اولویت‌های اصلی شورایاری‌هاست و هرچه بیشتر از مشارکت مردمی استفاده کنیم، فردا شاهد تصویر بهتری از شهر خواهیم بود.
عضو شورایاری محله گلستان در ادامه از ضعف اطلاعات درست در خصوص منطقه گله کرد و تصریح داشت: برخی مدیران فکر می کنند منطقه ۲۲ نیازمند خدمت رسانی نیست! به طور مثال مسئول مربوطه خانه های جهادی استان تهران اطلاعات ضد و نقیضی را در ارتباط با محلات منطقه در جلسه هماهنگی ماه گذشته اظهار کردند. و طبق آماری که می دادند منطقه ۲۲ را به عنوان یکی از مناطقی که به پوشش حمایتی نیاز ندارد، کنار گذاشته بودند.
وی در آخر ضمن اشاره به اینکه مشکل از عدم پذیرش مسئولیت است، گفت: کمبود ها را همه می دانند اما مشکل این است که برخی ارگان های دولتی کاستی ها را به گردن شهرداری و شهرداری به گردن دیگر ارگان می اندازد. وی در ادامه از لزوم اعتلای جایگاه شورایاری ها سخن گفت و خاطر نشان کرد: اگر با ارکان قدرت و نهادهای تاثیرگذار کشور تفاهم نامه داشته باشیم، جایگاه شورایاری ها خیلی بیشتر تقویت می شود. از یک طرف بحث خدمت رسانی از طرف خود نهادها انجام خواهد شد و از طرف دیگر کمک به معرفی بیشتر شورایاری ها خواهد شد. شهابی همچنین از اصلاح قوانین سخن گفت.

پدیده شهر را اول هر هفته از روزنامه فروشی ها بخواهید.

برای مطالعه مستقیم این مصاحبه در هفته نامۀ پدیدۀ شهر می توانید از سایت هفته نامه استفاده کنید:

http://www.padidehshahr.com/Farsi/index.php?&pages=main_page&pNo=5&magPage=8