نوشته‌ها

مهمترین سرمایه ما

 

مهمترین سرمایۀ ما دل ماست

و علاقه‌های ما، مهمترین دارایی‌های ما هستند.

باید ببینیم این سرمایه را کجا خرج می‌کنیم.

باید این اصلی‌ترین دارایی خود را جایی سرمایه‌گذاری کنیم که لااقل ضرر نکنیم.

اگر چیزی را دوست داشته باشیم که ارزشش را نداشته باشد، خودمان را ارزان فروخته‌ایم.