قابل توجه دانشجویان گرامی رشته مدیریت صنعتی، مالی و بیمه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.

آمار و کاربرد آن در مدیریت 1، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

پاورپوینت های درس آمار و کاربرد آن در مدیریت 1 را می توانید از اینجا دانلود کنید:

Shahabi-Statistic 1

لازم به ذکر است دانشجویانی که امتحان میان ترم را شرکت نکرده اند و یا نمرۀ قابل توجهی نگرفته اند میتوانند در پایان ترم جبران کنند.

همچنین برای دانشجویانی که میان ترم داده اند، قسمت میان ترم بصورت حذفی است.

یادآوری: شنبۀ هفته آتی مورخ 24/05/1394 ساعت 13-15 جلسه جبرانی خواهیم داشت و کلاس چهارشنبه طبق برنامه خواهد بود.

نمودار درصد پیشرفت:

مفاهیم اولیه و ارتباط آن با علوم دیگر آموخته شده
آمار توصیفی
آمار استنباطی
احتمالات
تصمیم گیری

موفق و سربلند باشید.

علی شهابی