قابل توجه دانشجویان گرامی درس کاربرد کامپیوتر در مهندسی صنایع؛ رشته مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

کاربرد کامپیوتر در مهندسی صنایع؛ آزاد کرج؛ - مهندسی صنایع - Industrial Engineering - علی شهابی - Ali Shahabi - دانشکده مهندسی صنایع

نمرات نهایی درس کاربرد کامپیوتر در مهندسی صنایع ترم تابستان 94 به شرح زیر است:

شماره دانشجویی نمره
87431214182 0
87431214213 11
8843121022m 18
890193022 14
890574447 13
890193109 19
8943121023m 16.5
87431214358 18.5
930150003 17
87431627129 11
88431187904 0
88431589094 17