مهندسی صنایع - Industrial Engineering - علی شهابی - Ali Shahabi - دانشکده مهندسی صنایع - time and motion study

قابل توجه هم درس های گرامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی و کرج


منابع تکمیلی درس “ارزیابی کار و زمان – کارسنجی و روش سنجی” را می توانید از اینجا دانلود کنید:

Stop Watch-shahabi

most-Shahabi

MTM-Shahabi

GTT-Shahabi

abc flowcharter-Shahabi

کارسنجی و روش سنجی – پاییز94 – شهابی

لازم به ذکر است این اسلایدها کمک آموزشی بوده و دانشجویان لازم است به تمامی مطالب ارایه شده در کلاس شامل جزوۀ کلاسی، فیلم ها، مقالات، کتب، ارایه ها و مطالب مورد بحث در کلاس توجه کامل نمایند.

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی:

اگر ارایه های شما در سایت قرار نگرفته است حتماً پیگیری کنید تا نمره ای از دست ندهید.

قابل توجه دانشجویان کارشناسی:

پروژه های صحافی شده به همراه یک عدد سی دی شامل فایل ورد و نمودارهای کشیده شده توسط نرم افزار های مربوطه، عکس و فیلم های مرتبط با ارایۀ خود را فقط تا روز امتحان می توانید تحویل دهید.

تذکر: نمرات کلاسی، پروژه ها و… فقط در صورت اخذ نیمی از نمرۀ نهایی درج خواهد شد. (حداقل 6.5 از 13)