منابع کمک آموزشی درس “اصول مهندسی مالی” با پسورد ارایه شده در کلاس را می توانید از اینجا دانلود کنید:

لازم به ذکر است این منبع کمک آموزشی بوده و دانشجویان لازم است به تمامی مطالب ارایه شده در کلاس شامل مقالات، فیلم ها، پاورپوینت، کتب، ارایه ها و مطالب مورد بحث در کلاس توجه کامل نمایند.

حتماً پروژه های خود را با دقت دنبال کنید.

تذکر: هم درس هایی که پسورد فایل را ندارند مشخصات، شماره دانشجویی و درخواست پسورد خود را به اینجانب ایمیل کنند.

موفق و سربلند باشید.

علی شهابی