کنترل کیفیت آماری؛ دکتر علی شهابی، شورایار شهر تهران

پاورپوینت کمک آموزشی درس “کنترل کیفیت آماری” با پسورد ارایه شده در کلاس را می توانید از اینجا دانلود کنید:

کنترل کیفیت آماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام(ره)، استاد علی شهابی

لازم به ذکر است این منبع کمک آموزشی بوده و دانشجویان لازم است به تمامی مطالب ارایه شده در کلاس شامل جزوۀ کلاسی، فیلم ها، مقالات، کتب، ارایه ها و مطالب مورد بحث در کلاس توجه کامل نمایند.

کلاس شما طبق برنامه آموزشی ارایه شده تا پایان ترم برقرار می باشد و پاورپوینت ها در صورت به روز شدن توسط استاد مجدداً در سایت قرار خواهد گرفت. لذا لطفاً سایت را بطور پیوسته بررسی نمایید تا از تغییر مطالب با خبر شوید.

  • کنترل کیفیت آماری؛ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب - مهندسی صنایع - Industrial Engineering - علی شهابی - Ali Shahabi - دانشکده مهندسی صنایع
  • مهندسی صنایع - Industrial Engineering - علی شهابی - Ali Shahabi - دانشکده مهندسی صنایع - Productivity in the Work Place as a Concept
  • کارسنجی و روش سنجی علی شهابی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
  • assembly-simulation - Ali Shahabi - ED

برنامۀ پروژه ها و کلاس های تکمیلی را نیز حتماً با دقت پیگیری کنید.

تذکر: هم درس هایی که پسورد فایل را ندارند به اینجانب ایمیل درخواست پسورد ارسال کنند.

موفق و سربلند باشید.

علی شهابی