دوره حرفه ای بازاریابی و فروش، مجتمع صنعتی ماموت MAMMUT، علی شهابی

پاورپوینت کمک آموزشی دورۀ “حرفه ای بازاریابی، فروش و مذاکره” با پسورد ارایه شده در مجتمع صنعتی ماموت را می توانید از اینجا دانلود کنید:

T.me/Dr_Shahabi

لازم به ذکر است این منبع کمک آموزشی بوده و لازم است به تمامی مطالب ارایه شده در دوره شامل پاورپوینت، فیلم ها، کتب و مطالب مورد بحث در دوره توجه کامل نمایید.

اصول بازاریابی؛ دکتر علی شهابی، شورایار شهر تهران

 

 

 

موفق و سربلند باشید.

علی شهابی