قابل توجه هم درس های گرامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام (ره) شهر ری

 پاورپوینت درس “پژوهش عملیاتی ۲” با پسورد ارایه شده در کلاس را می توانید از اینجا دانلود کنید:

پژوهش عملیاتی ۲ – تابستان ۹۵ – دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام (ره) شهرری – علی شهابی

 منتخب مقالات روزنامه های روز مرتبط با اهداف پژوهش عملیاتی در رشته حسابداری:

لازم به ذکر است این پاورپوینت کمک آموزشی بوده و دانشجویان لازم است به تمامی مطالب ارایه شده در کلاس شامل فیلم ها، مقالات، کتب، ارایه ها و مطالب مورد بحث در کلاس توجه کامل نمایند.

کلاس شما طبق برنامه آموزشی ارایه شده تا پایان ترم برقرار می باشد و پاورپوینت ها در صورت به روز شدن توسط استاد مجدداً در سایت قرار خواهد گرفت. لذا لطفاً سایت را بطور پیوسته بررسی نمایید تا از مطالب تغییر کرده با خبر شوید.

توجه: با توافق صورت گرفته در کلاس تیم های دانشجویی لازم است هرچه سریع تر موضوعات انتخابی برای ارایه در کلاس را به مدرس مربوطه از طریق ایمیل اعلام کنند.

 فهرست موضوعات انتخابی برای ارایه در کلاس در اسلاید شماره 109 یا صفحه 55 فایل پاورپوینت پژوهش عملیاتی آمده است.

eng_Shahabi@yahoo.com

موفق و سربلند باشید.

علی شهابی

.

  • پژوهش عملیاتی 2، علی شهابی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام (ره) شهر ری، رشته حسابداری
  • مهندسی صنایع - Industrial Engineering - علی شهابی - Ali Shahabi - دانشکده مهندسی صنایع - Productivity in the Work Place as a Concept
  • آمار و کاربرد آن در مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز؛ - مهندسی صنایع - Industrial Engineering - علی شهابی - Ali Shahabi - دانشکده مهندسی صنایع
  • سیاست پولی مالی، تهران مرکز، - مهندسی صنایع - Industrial Engineering - علی شهابی - Ali Shahabi - دانشکده مهندسی صنایع
  • آمار و کاربرد آن در مدیریت 1 - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز - دانشکده مدیریت؛ مهندسی صنایع - Industrial Engineering - علی شهابی - Ali Shahabi - دانشکده مهندسی صنایع