در عصر فرا صنعتی و با توجه به اسناد بالادستی چشم انداز جمهوری اسلامی ایران کسب دانش باید مستمر، بومی و به روز باشد.

دانشجویان محترم دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام (ره) شهرری آزاد اسلامی واحد تهران جنوب آزاد اسلامی واحد کرج دانشگاه سراسری گرمسار فن و دانش آزاد اسلامی واحد تهران مرکز انرژی آزاد اسلامی واحد رباط کریم علمی کاربردی تهران می توانند منابع کمک درسی خود را از قسمت های مربوطه و با پسورد اعلام شده دریافت و استفاده کنند.