نوشته‌ها

سایت شخصی علی شهابی به روز شد.

سایت شخصی علی شهابی بعد از حدود 4 سال فعالیت با تغییرات بسیاری آماده بهره برداری همراهان او شد.

سایت جدید با عنوان مرکز دانش افزایی دکتر علی شهابی و امکانات بیشتر نسبت به قبل راه اندازی شد.

امید است با نظرات سازنده و پیشنهادات انتقادی شما بتوان سایت را پویا، جذاب و دانش افزا نگهداشت.

پیشاپیش از اینکه وقت خود را به کنکاش در این سایت اختصاص داده اید از شما تشکر می شود.

با تقدیم احترام

مدیریت سایت