نوشته‌ها

خدایا از تو راضی هستم!

خیال نکنیم اگر راضی نباشیم، بهتر می‌توانیم دعا کنیم

و اگر شاکی باشیم، خدا بهتر مشکلات ما را می‌بیند.

لبخند زدن در اوج مشکلات

و راضی بودن در هنگام دعا،

رمز گشایش است… .. .

اهمیت فضیلتی مانند رضایت از خدا، قابل مقایسه با دیگر فضایل نیست. همۀ خوبی‌های انسان یک طرف، همۀ اطاعت‌هایی که انسان از خداوند متعال دارد و همۀ امر و نهی‌هایی که اجرا می‌کند، تسلیم امر خدا می‌شود یک طرف، راضی بودن به قضاء الهی هم یک طرف.

همه خوبی‌هایی که انجام می‌دهیم و بدی‌هایی که ترک می‌کنیم، همۀ این نمازهایی که ما به‌جا می‌آوریم، سعی می‌کنیم به کسی ظلم نکنیم، به زیارت‌ها مشرّف می‌شویم و کارهای خیری که انجام می‌دهیم، فلسفۀ همۀ اینها چیزی نیست جز رسیدن به رضای الهی، فلسفۀ این همه زحمت‌ها چیزی نیست جز رسیدن به تقرّب خداوند متعال و رضایت خدا از ما.

ولی شما یک شاهراه دیگر غیر از انجام این همه فعالیت برای رسیدن به رضای الهی دارید که آن با سرعت بالایی شما را به هدف می‌رساند، زحمت زیادی هم ندارد. آن شاهراه چیزی نیست جز اینکه من هم از خدا راضی باشم. همین که به خدا اعلام می‌کنی که خدایا! از تو راضی هستم، خدا هم از تو راضی می‌شود.