نوشته‌ها

تفکر و درایت، لازمه دیندار شدن

 

دین بیشتر از آنکه از مقولۀ نقل و روایت باشد،

از مقولۀ درک و درایت است.

به همین دلیل معصوم(ع) فرموده اند: «علیکم بالدرایة لا بالروایة».

بدون تفکر نمی‌شود دیندار شد

و بدون تحلیل نمی‌شود دیندار باقی ماند.

هرچه نور است برای قرآن و روایات معصومین(ع) است،

ولی تفکر آن چشم بینایی است که این نور را می‌بیند… .. .